Khai trương cửa hàng thứ 8

Ngày 19/8/2018 Khai trương chi nhánh 8 tại 47 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh


  • Viết bởi: hangnhatjp
  • Xuất bản trong:
  • Ngày tạo: 2018-08-19
  • Số lần truy cập: 905
  • Bình luận: 0

Để lại một bình luận

papal