Khai trương cửa hiệu thứ 2 tại Phú Nhuận

Ngày 23/12/2017 Khai trương cửa hiệu thứ 2 tại số 143A, Đường Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh


  • Viết bởi: hangnhatjp
  • Xuất bản trong:
  • Ngày tạo: 2017-12-23
  • Số lần truy cập: 99
  • Bình luận: 0

Thẻ:

Để lại một bình luận

papal