18/12/2017 Khai trương cửa hàng đầu tiên của hệ thống Japan Drug Store

Tại 17 Nguyễn Thị Thập, Khu Đô Thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh


  • Viết bởi: hangnhatjp
  • Xuất bản trong:
  • Ngày tạo: 2017-12-18
  • Số lần truy cập: 78
  • Bình luận: 0

Để lại một bình luận

papal